Blog

PROJEKT NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

PROJEKT NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

  23 lutego 2016 Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej. Projekt ustawy ma na celu pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).

Czytaj dalej

USTAWA WIATRAKOWA

USTAWA WIATRAKOWA

Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynął do Sejmu 19 lutego 2016 roku (druk 315). Od tego czasu nie cichną spory pomiędzy zwolennikami (inwestorzy, wytwórcy, władze gmin, które zyskują na wpływach z podatków), a ich przeciwnikami (głównie ekologami, specjalnie utworzonymi stowarzyszeniami i mieszkańcami terenów wiejskich, na których są głównie lokalizowane farmy wiatrowe).

Czytaj dalej

„BIAŁE CERTYFIKATY” – CZY POLSKA OSIĄGNIE CELE UNIJNE?

„BIAŁE CERTYFIKATY” – CZY POLSKA OSIĄGNIE CELE UNIJNE?

W dniu 29 grudnia 2015 roku, podczas siódmego posiedzenia, Sejm VIII Kadencji po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (ustawa nowelizująca). Ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta w dniu 30 grudnia 2015 roku i weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku (Dz.U z 2015 roku, poz. 2359).

Czytaj dalej

POCZEKAMY NA URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA OZE

POCZEKAMY NA URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA OZE

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 31 grudnia 2015 roku i z tym dniem weszła w życie. W kolejnym artykule na naszym blogu pt. „Białe Certyfikaty” – Czy […]

Czytaj dalej

NOWY START DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NOWY START DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 15 maja 2015 roku podczas 92 posiedzenia Sejm przyjął ustawę prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, dalej Ustawa), zaś w dniu 9 czerwca 2015 roku Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Czytaj dalej

OZE AKTUALNIE

OZE AKTUALNIE

Od uchwalenia ustawy o OZE minęło ponad siedem miesięcy. Większość przepisów, poza rozdziałem czwartym, stanowiącym główną oś nowej regulacji, już obowiązuje. Wydano już także część przepisów wykonawczych do ustawy. Czy jesteśmy zatem gotowi na nadejście Nowego Roku 2016, kiedy to w życie wejdą przepisy dotyczące FIT, mikroinstalacji czy aukcji? Czy mamy już wszystkie regulacje potrzebne […]

Czytaj dalej

CZY CZEKA NAS KOLEJNA ZIELONA BURZA MÓZGÓW?

CZY CZEKA NAS KOLEJNA ZIELONA BURZA MÓZGÓW?

13 lipca 2015 roku opublikowano kolejny, trzeci już projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478). Poprzedni projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki (poza projektami rządowymi przedstawiony został jeszcze przez Polskie Stronnictwo Ludowe projekt nowelizacji dotyczący biogazowni) „utknął” na etapie konsultacji publicznych. W […]

Czytaj dalej

SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ENERGETYCZNIE

SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ENERGETYCZNIE

W tym roku po raz siódmy organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny. Od tegorocznej   edycji Konkurs będzie nosił imię prof. Jacka Malko, a jego hasłem przewodnim będzie: Wszystko zależy od energii! Konkurs skierowany jest do młodzieży i ma na celu upowszechnienie wśród niej świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane […]

Czytaj dalej

ZIELONE DROGI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH

ZIELONE DROGI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH

W Polsce dużym problemem jest nadal niewystarczająca wydolność systemu elektroenergetycznego. Mimo realizacji licznych programów wsparcia oraz działań promocyjnych na wsi często zdarzają się przerwy w dostawach energii elektrycznej, a to z uwagi na pamiętające jeszcze zamierzchłe czasy linie przesyłowe i dystrybucyjne posadowione na obszarach wiejskich. Obok stricte energetycznych aspektów warto też wskazać na fatalną jakość […]

Czytaj dalej

ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dofinansowania na zieloną energię są nadal szeroko dostępne, choć z pewnością ich lata świetności i rozpędu już minęły. Nie oznacza to jednak, że dofinansowanie zawsze trudno uzyskać. Mając choćby prosty plan działania i pomysł na rozwój własnej działalności możemy pozyskać idealne dla nas dofinansowanie i rozwijać swoją firmę, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości środowiska. […]

Czytaj dalej