Blog

Zielone dofinansowania – czy prosument nabierze rozpędu?

Zielone dofinansowania – czy prosument nabierze rozpędu?

W czerwcu bieżącego roku Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem zmian było głównie dopasowanie programu do wymagań ustawy o OZE oraz przepisów odnoszących się do pomocy publicznej. Nabór wniosków do Programu Prosument […]

Czytaj dalej

CZY OZE MA SZANSE?

CZY OZE MA SZANSE?

Tzw. „poprawka prosumencka” zapewniająca przede wszystkim przydomowym mikroinstalacjom OZE możliwość sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej także na etapie projektowanej nowelizacji ustawy o OZE budzi wiele kontrowersji. Rdzeniem przedmiotowej regulacji były taryfy gwarantowane, po jakich prosumenci mieli sprzedawać nadwyżki wytworzonej przez nich energii elektrycznej. Ustawa o OZE nakłada na sprzedawcę zobowiązanego m.in. obowiązek zakupu niewykorzystanej przez prosumenta, […]

Czytaj dalej

NOWELIZACJA USTAWY O OZE

NOWELIZACJA USTAWY O OZE

W dniu 15 maja 2015 roku Ministerstwo Gospodarki, po niespełna miesiącu obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, tzw. ustawa o OZE, opublikowało na swojej stronie internetowej projekt jej nowelizacji, zapraszając do konsultacji społecznych i międzyresortowych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy część zmian, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki. Nowelizacja wprowadza […]

Czytaj dalej

POPRAWKA PROSUMENCKA A KONSTYTUCJA

POPRAWKA PROSUMENCKA A KONSTYTUCJA

W dzisiejszym wpisie rozważymy zarzucaną przez przeciwników poprawki prosumenckiej  ewentualną niekonstytucyjność tego uregulowania. Jedno ze stanowisk zarzucających niekonstytucyjność regulacji odnosi się do formy, w jakiej ma nastąpić zmiana cen gwarantowanych określonych w art. 41 ust. 12 i 17 ustawy o OZE, który przewiduje zmianę w formie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki. W mojej ocenie […]

Czytaj dalej

SPÓR O POPRAWKĘ PROSUMENCKĄ

SPÓR O POPRAWKĘ PROSUMENCKĄ

Podczas prac nad ustawą o OZE, na ostatnim etapie ścieżki ustawodawczej w Sejmie przyjęto – z wniosku mniejszości – tzw. „poprawkę prosumencką”. Zakłada ona obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawców zobowiązanych wytworzonej w źródłach o mocy do 3 i 10 kW, po stałych cenach jednostkowych, określonych w art. 41 ust. 10 i 15 ustawy o […]

Czytaj dalej

V. ODPADY – ZASÓB W ŚWIETLE PRAWA

V. ODPADY – ZASÓB W ŚWIETLE PRAWA

Odchodząc nieco od kwestii związanych wyłącznie z uchwaloną niedawno przez Sejm RP ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii zajmę się dzisiaj problematyką energetycznego wykorzystania odpadów. Uchwałą nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 rok Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną   Polski do 2030 roku. Dokument ten zakłada m.in. rozwój energetyki […]

Czytaj dalej

IV. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 2

IV. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 2

– ZASADY PRZEPROWADZANIA AUKCJI, ROZLICZENIA POMIĘDZY UCZESTNIKAMI AUKCJI I OREO S.A. Po podjęciu decyzji inwestycyjnej w zakresie nowego przedsięwzięcia OZE oraz weryfikacji dopuszczalności udziału w aukcji pod względem poziomu pomocy publicznej, konieczne jest złożenie deklaracji o przystąpieniu do aukcji (w przypadku instalacji już działających lub zmodernizowanych) lub wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału […]

Czytaj dalej

III. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 1

III. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 1

 – WARUNKI UDZIAŁU W AUKCJI We wcześniejszych wpisach wspominałam, że system wsparcia dla OZE w Polsce ma być przede wszystkim tani, czego konsekwencją jest przychylność nowej regulacji dla technologii sprawdzonych i efektywnych kosztowo, przede wszystkim dla instalacji nowych i niewyeksploatowanych. Ma to swoje konsekwencje na tle przepisów projektu ustawy o OZE dotyczących systemu aukcyjnego. W […]

Czytaj dalej

II. WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O OZE A OBECNA SYTUACJA NA RYNKU

II. WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O OZE A OBECNA SYTUACJA NA RYNKU

Prawo stanowi obecnie jeden z głównych aspektów warunkujących podejmowanie i kontynuowanie działań inwestycyjnych w branży energetycznej, która w znacznej mierze opiera się regułom panującym na wolnym rynku. W szczególności branża OZE, zdeterminowana przez istniejące technologie, zamknięty katalog źródeł zysku oraz, przede wszystkim, nieprzewidywalność napędzających sztandarowe instalacje OZE sił przyrody.  Dlatego też tak istotne znaczenie ma […]

Czytaj dalej

OZE – „SZLACHETNA” ENERGIA – Z CZEGO SKORZYSTAĆ W SPODZIEWANEJ REGULACJI?

OZE – „SZLACHETNA” ENERGIA – Z CZEGO SKORZYSTAĆ W SPODZIEWANEJ REGULACJI?

Cecha szlachetności jest językowo wiązana z uczciwością, bezinteresownością i czystością. Czy energia z OZE jaką w Polsce mamy i w niedalekiej perspektywie mieć będziemy jest szlachetna? Ma być uczciwa względem środowiska i „czysta” technologicznie. Nie jest to jednak energia bezinteresowna i nie „oszczędza” wszystkich zastanych uczestników rynku, co nie jest w dzisiejszych czasach sytuacją odosobnioną […]

Czytaj dalej