Kategoria: Blog

PROJEKT NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

PROJEKT NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

  23 lutego 2016 Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej. Projekt ustawy ma na celu pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).

Czytaj dalej

USTAWA WIATRAKOWA

USTAWA WIATRAKOWA

Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynął do Sejmu 19 lutego 2016 roku (druk 315). Od tego czasu nie cichną spory pomiędzy zwolennikami (inwestorzy, wytwórcy, władze gmin, które zyskują na wpływach z podatków), a ich przeciwnikami (głównie ekologami, specjalnie utworzonymi stowarzyszeniami i mieszkańcami terenów wiejskich, na których są głównie lokalizowane farmy wiatrowe).

Czytaj dalej

„BIAŁE CERTYFIKATY” – CZY POLSKA OSIĄGNIE CELE UNIJNE?

„BIAŁE CERTYFIKATY” – CZY POLSKA OSIĄGNIE CELE UNIJNE?

W dniu 29 grudnia 2015 roku, podczas siódmego posiedzenia, Sejm VIII Kadencji po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (ustawa nowelizująca). Ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta w dniu 30 grudnia 2015 roku i weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku (Dz.U z 2015 roku, poz. 2359).

Czytaj dalej

POCZEKAMY NA URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA OZE

POCZEKAMY NA URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA OZE

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 31 grudnia 2015 roku i z tym dniem weszła w życie. W kolejnym artykule na naszym blogu pt. „Białe Certyfikaty” – Czy […]

Czytaj dalej

NOWY START DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NOWY START DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 15 maja 2015 roku podczas 92 posiedzenia Sejm przyjął ustawę prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, dalej Ustawa), zaś w dniu 9 czerwca 2015 roku Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Czytaj dalej

SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ENERGETYCZNIE

SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ENERGETYCZNIE

W tym roku po raz siódmy organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny. Od tegorocznej   edycji Konkurs będzie nosił imię prof. Jacka Malko, a jego hasłem przewodnim będzie: Wszystko zależy od energii! Konkurs skierowany jest do młodzieży i ma na celu upowszechnienie wśród niej świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane […]

Czytaj dalej

ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dofinansowania na zieloną energię są nadal szeroko dostępne, choć z pewnością ich lata świetności i rozpędu już minęły. Nie oznacza to jednak, że dofinansowanie zawsze trudno uzyskać. Mając choćby prosty plan działania i pomysł na rozwój własnej działalności możemy pozyskać idealne dla nas dofinansowanie i rozwijać swoją firmę, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości środowiska. […]

Czytaj dalej