Kategoria: Odpady

V. ODPADY – ZASÓB W ŚWIETLE PRAWA

V. ODPADY – ZASÓB W ŚWIETLE PRAWA

Odchodząc nieco od kwestii związanych wyłącznie z uchwaloną niedawno przez Sejm RP ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii zajmę się dzisiaj problematyką energetycznego wykorzystania odpadów. Uchwałą nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 rok Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną   Polski do 2030 roku. Dokument ten zakłada m.in. rozwój energetyki […]

Czytaj dalej