Kategoria: OZE

USTAWA WIATRAKOWA

USTAWA WIATRAKOWA

Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynął do Sejmu 19 lutego 2016 roku (druk 315). Od tego czasu nie cichną spory pomiędzy zwolennikami (inwestorzy, wytwórcy, władze gmin, które zyskują na wpływach z podatków), a ich przeciwnikami (głównie ekologami, specjalnie utworzonymi stowarzyszeniami i mieszkańcami terenów wiejskich, na których są głównie lokalizowane farmy wiatrowe).

Czytaj dalej

POCZEKAMY NA URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA OZE

POCZEKAMY NA URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA OZE

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 31 grudnia 2015 roku i z tym dniem weszła w życie. W kolejnym artykule na naszym blogu pt. „Białe Certyfikaty” – Czy […]

Czytaj dalej

OZE AKTUALNIE

OZE AKTUALNIE

Od uchwalenia ustawy o OZE minęło ponad siedem miesięcy. Większość przepisów, poza rozdziałem czwartym, stanowiącym główną oś nowej regulacji, już obowiązuje. Wydano już także część przepisów wykonawczych do ustawy. Czy jesteśmy zatem gotowi na nadejście Nowego Roku 2016, kiedy to w życie wejdą przepisy dotyczące FIT, mikroinstalacji czy aukcji? Czy mamy już wszystkie regulacje potrzebne […]

Czytaj dalej

CZY CZEKA NAS KOLEJNA ZIELONA BURZA MÓZGÓW?

CZY CZEKA NAS KOLEJNA ZIELONA BURZA MÓZGÓW?

13 lipca 2015 roku opublikowano kolejny, trzeci już projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478). Poprzedni projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki (poza projektami rządowymi przedstawiony został jeszcze przez Polskie Stronnictwo Ludowe projekt nowelizacji dotyczący biogazowni) „utknął” na etapie konsultacji publicznych. W […]

Czytaj dalej

CZY OZE MA SZANSE?

CZY OZE MA SZANSE?

Tzw. „poprawka prosumencka” zapewniająca przede wszystkim przydomowym mikroinstalacjom OZE możliwość sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej także na etapie projektowanej nowelizacji ustawy o OZE budzi wiele kontrowersji. Rdzeniem przedmiotowej regulacji były taryfy gwarantowane, po jakich prosumenci mieli sprzedawać nadwyżki wytworzonej przez nich energii elektrycznej. Ustawa o OZE nakłada na sprzedawcę zobowiązanego m.in. obowiązek zakupu niewykorzystanej przez prosumenta, […]

Czytaj dalej

NOWELIZACJA USTAWY O OZE

NOWELIZACJA USTAWY O OZE

W dniu 15 maja 2015 roku Ministerstwo Gospodarki, po niespełna miesiącu obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, tzw. ustawa o OZE, opublikowało na swojej stronie internetowej projekt jej nowelizacji, zapraszając do konsultacji społecznych i międzyresortowych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy część zmian, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki. Nowelizacja wprowadza […]

Czytaj dalej

III. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 1

III. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 1

 – WARUNKI UDZIAŁU W AUKCJI We wcześniejszych wpisach wspominałam, że system wsparcia dla OZE w Polsce ma być przede wszystkim tani, czego konsekwencją jest przychylność nowej regulacji dla technologii sprawdzonych i efektywnych kosztowo, przede wszystkim dla instalacji nowych i niewyeksploatowanych. Ma to swoje konsekwencje na tle przepisów projektu ustawy o OZE dotyczących systemu aukcyjnego. W […]

Czytaj dalej

II. WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O OZE A OBECNA SYTUACJA NA RYNKU

II. WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O OZE A OBECNA SYTUACJA NA RYNKU

Prawo stanowi obecnie jeden z głównych aspektów warunkujących podejmowanie i kontynuowanie działań inwestycyjnych w branży energetycznej, która w znacznej mierze opiera się regułom panującym na wolnym rynku. W szczególności branża OZE, zdeterminowana przez istniejące technologie, zamknięty katalog źródeł zysku oraz, przede wszystkim, nieprzewidywalność napędzających sztandarowe instalacje OZE sił przyrody.  Dlatego też tak istotne znaczenie ma […]

Czytaj dalej

OZE – „SZLACHETNA” ENERGIA – Z CZEGO SKORZYSTAĆ W SPODZIEWANEJ REGULACJI?

OZE – „SZLACHETNA” ENERGIA – Z CZEGO SKORZYSTAĆ W SPODZIEWANEJ REGULACJI?

Cecha szlachetności jest językowo wiązana z uczciwością, bezinteresownością i czystością. Czy energia z OZE jaką w Polsce mamy i w niedalekiej perspektywie mieć będziemy jest szlachetna? Ma być uczciwa względem środowiska i „czysta” technologicznie. Nie jest to jednak energia bezinteresowna i nie „oszczędza” wszystkich zastanych uczestników rynku, co nie jest w dzisiejszych czasach sytuacją odosobnioną […]

Czytaj dalej