Kategoria: System aukcyjny

IV. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 2

IV. SYSTEM AUKCYJNY CZ. 2

– ZASADY PRZEPROWADZANIA AUKCJI, ROZLICZENIA POMIĘDZY UCZESTNIKAMI AUKCJI I OREO S.A. Po podjęciu decyzji inwestycyjnej w zakresie nowego przedsięwzięcia OZE oraz weryfikacji dopuszczalności udziału w aukcji pod względem poziomu pomocy publicznej, konieczne jest złożenie deklaracji o przystąpieniu do aukcji (w przypadku instalacji już działających lub zmodernizowanych) lub wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału […]

Czytaj dalej