SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ENERGETYCZNIE

SPOŁECZEŃSTWO ŚWIADOME ENERGETYCZNIE

W tym roku po raz siódmy organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny. Od tegorocznej   edycji Konkurs będzie nosił imię prof. Jacka Malko, a jego hasłem przewodnim będzie: Wszystko zależy od energii!

Konkurs skierowany jest do młodzieży i ma na celu upowszechnienie wśród niej świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Sponsorem Konkursu jest ORANGE POLSKA S.A..

W ramach Konkursu uczestnicy muszą przygotować pracę w formie case study na jeden ze wskazanych w regulaminie tematów. W tegorocznej edycji uzdolniona młodzież może zgłębić temat prosumenta (odpowiadając na pytanie, czy konsument energii może być jednocześnie jej producentem), zastanowić się nad tym, czy efektywność energetyczną można traktować jako piąty rodzaj paliwa w energetyce, czy warto inwestować w eko – źródła oraz jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić.

Prace uczestników Konkursu są każdego roku oceniane przez grono ekspertów z branży energetycznej. Podsumowanie Konkursu nastąpi podczas konferencji, która odbędzie się 30. września 2015 roku w Chorzowie.  Termin nadsyłania prac upłynął 26 czerwca 2015 roku.

Energia i Biznes Kancelarie Prawne mają zaszczyt być Partnerem Konkursu, zaś Założyciele Kancelarii jego Ambasadorami. Wiemy bowiem, jak ważne jest kształtowanie świadomości energetycznej u ludzi młodych, to od nich bowiem zależy przyszłość naszego społeczeństwa i długowieczność naszej planety.

Wierzymy, że Konkurs służy tej idei, dlatego postanowiliśmy aktywnie go wspierać i trzymamy kciuki za szybki rozwój tego przedsięwzięcia!