Zespół

Założyciele

Agnieszka Grzywacz

Adwokat, szkoleniowiec, współtwórca Energia i Biznes Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej. Autor bloga: Energia i Biznes Blog o tematyce energetycznej. W 2014 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W lipcu 2015 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. W maju 2017 roku rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata.

Posiada 7 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z branży energetycznej, w szczególności zajmujących się obrotem energią elektryczną i wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym w instalacjach termicznego przekształcania odpadów oraz z wykorzystaniem gazu pochodzącego ze składowisk odpadów. Zajmowała się również doradztwem prawnym w zakresie inwestycji oświetleniowych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Ma bogate doświadczenie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w sprawach o nałożenie kary, w sprawach o zatwierdzenie i zmianę taryfy dla energii elektrycznej, w sprawach o uznanie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej za nieuzasadnione, w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy kompleksowej), postępowaniach przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi oraz postępowaniach sądowych przed SOKiK.Prowadziła szkolenia m.in. z zakresu nowelizacji prawa energetycznego (tzw. Mały Trójpak). Brała udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki.

Nakierowana na doradztwo podmiotów prowadzących lub zamierzających podjąć działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, a także wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, doradztwo w zakresie wymagań wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

 

 


Monika Słowińska-Drewing

Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Energia i Biznes Kancelarii Awokacko – Radcowskiej. W latach 2002 – 2007 studiowała Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2009 – 2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W lipcu 2013 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od listopada 2014 roku do września 2015 roku studiowała Prawo upadłościowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem oraz świadczących usługi oświetleniowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w sprawach o nałożenie kary, w sprawach o zatwierdzenie i zmianę taryfy dla energii elektrycznej i gazu, w sprawach o uznanie wstrzymania energii elektrycznej za nieuzasadnione, w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy kompleksowej) oraz postępowań przed SOKiK wywołanych odwołaniem od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także prowadzeniem postępowań przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi oraz postępowań przed Urzędem Zamówień Publicznych.

W swej praktyce zawodowej zajmowała się również uzyskiwaniem koncesji na obrót energią elektryczną, gazem oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Prowadziła szkolenia m.in. z zakresu nowelizacji prawa energetycznego (tzw. Mały Trójpak). Brała udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki.

Nakierowana na doradztwo podmiotów prowadzących lub zamierzających podjąć działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem a także wytwarzania energii elektrycznej. Z uwagi na zainteresowania w zakresie Prawa upadłościowego zapewnia również kompleksowe wsparcie podmiotom stojącym w obliczu grożącej lub już istniejącej niewypłacalności.

 


Współpraca

Dążąc do zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej, Kancelaria współpracuje z szeregiem specjalistów, w tym m.in. z doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, doradcą biznesowym posiadającym kilkuletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz notariuszami. Współpraca ze specjalistami z zakresu różnych dziedzin prawa zapewnia naszym Klientom wnikliwą analizę każdej sprawy oraz pozwala na stworzenie długofalowych projektów i rozwiązań.