Do czego służą systemy informacji prawnej?

admin - 25 sierpnia 2020 - Ciekawostki /

Przeciętny obywatel słabo zna prawo. Wielokrotnie również osoby po studiach prawniczych mają problemy z właściwym jego stosowaniem. Bynajmniej nie ma to związku z brakiem wiedzy. Związane jest to z faktem, że prawo w Polsce jest złożone i często aktualizowane. Nadążanie za nowelizacjami sprawia problem nawet doświadczonym praktykom prawa. Z takiej właśnie sytuacji narodziła się potrzeba pozyskania rzetelnego źródła wiedzy, które jest na bieżąco aktualizowane, uzupełniane i systematyzowane – w zależności o zmian dokonywanych w obrębie obowiązujących norm i aktów prawnych.

Dlaczego nowelizacje są tak kłopotliwe?

Kiedy w życie wchodzi uaktualniona wersja ustawy (część przepisów ulega zmianie, część zostaje wykreślona), konieczne jest zapoznanie się z nową treścią i czasem jej obowiązywania. Aby tego dokonać, należałoby porównać wcześniejszą wersję oraz normy obowiązujące do danego dnia – otrzymałoby się w ten sposób aktualną wersję. Jest to jednak proces skomplikowany i czasochłonny. W dodatku treści ustaw dostępne w na stronach ISAP i w Dzienniku Ustaw często mogą okazać się nieaktualne bądź mylnie (choć nieintencjonalnie) przekazywać stare informacje o przepisach odnoszących się do konkretnych sytuacji prawnych. 

Z tego właśnie względu prawnicy korzystają z prywatnych, aktualizowanych na bieżąco baz danych zawierających usystematyzowane dane. W systemach informacji prawnej, o których mowa, można wyszukać odpowiednią treść przepisów, mając pewność, że jest to najnowsza wersja. Opierają się one o pracę specjalistów na bieżąo monitorujących zmiany, a dzięki nowoczesnych technologią, mogą się oni dzielić wiedzą, sporządzać komentarze i pisać artykuły. Opierając się na pozyskanych treściach prawnicy mają pewność, że nie wprowadzają nikogo w błąd i nie działają na szkodę swoich klientów. 

Co zawierają takie systemy? 

Znaleźć w nich można przede wszystkim aktualną treść aktów prawnych. Dokumenty te dodatkowo opatrzone są komentarzami i orzeczeniami będącymi ich wykładnią. Dotyczą one wyroków m.in. sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o zebranie w jednym miejscu praktycznej wiedzy ułatwiającej codzienną pracę, a zarazem prezentującej usystematyzowaną bazę informacji (w tym artykułów specjalistycznych) w ujęciu całościowym. Nie jest zadaniem systemów informacji prawnej prezentowanie wybranego obszaru prawa obowiązującego w Polsce, lecz jego kompleksowe opracowanie służące praktykom w działaniu. W sytuacji, kiedy do czynienia ma się ze skomplikowanymi, często zmienianymi ustawami, takie rozwiązanie jest jedyną możliwością rzetelnego, wiernego doradztwa prawnego. 

Akty prawne wraz z komentarzami, komentarze do orzecznictwa, treść orzeczeń sądowych oraz tezy orzecznicze – znajdują się w systemach informacji prawnej (https://standardyprawa.pl/) dostępnych za odpowiednią opłatą w pakiecie cenowym. Wykupuje się licencję, dzięki której można korzystać ze kompleksowej bazy danych. Jej naczelnym zadaniem jest uporządkowanie systemu prawnego, tak, aby nie zdarzyła się sytuacja, że ktoś powołuje się na nieaktualny albo wykreślony przepis. 

Zmiany w prawie polskim dokonywane są często, stąd też nawet najbardziej pilnym praktykom trudno jest za nimi nadążyć. Właśnie z tego względu warto zdać się na prywatne źródło wiedzy, przygotowane specjalnie do bieżącego zapoznawania się z nowelizacjami i nowym brzmieniem artykułów i paragrafów. Ułatwia to codzienną pracę, przyśpiesza doradztwo i oszczędza problemów związanych z działaniem niezgodnym z obowiązującym prawem – świadomie, czy nie, nieznajomość prawa nie jest w żaden sposób wytłumaczeniem jego nieprzestrzegania.