Jak wygląda dzień pracy adwokata?

admin - 26 października 2019 - Ciekawostki /

Adwokat – jak pracuje?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób właściwie wygląda praca adwokata? Udzielenia odpowiedzi na to pytanie z pewnością nie ułatwia fakt, że prawnicy i adwokaci to taka bardzo nośna grupa, jeśli chodzi o bohaterów telewizyjnych serialu czy też filmów. Niestety jak to często w życiu bywa, to co widzimy na ekranie niekoniecznie musi ściśle odpowiadać temu, co się dzieje w rzeczywistości. Na samym początku każdy adwokat musi oczywiście nawiązać kontakt z klientem. W późniejszym etapie, jeżeli klient jest zainteresowany jego usługami adwokat przygotowuje umowę oraz pełnomocnictwo w celu podpisania tych dokumentów przez klienta. Musi być tu zastosowana odpowiednia kolejność, bowiem bez takich dokumentów adwokat nie może podjąć żadnych działań w imieniu klienta. Jeżeli mamy do czynienia ze sprawami z zakresu prawa karnego to pełnomocnictwo często udzielane jest przez osoby najbliższe skazanemu.

Udział w sprawie

Następnie adwokat jest zgłaszany do sprawy i jednocześnie przedstawia udzielone pełnomocnictwo organowi, przed którym zamierza reprezentować swojego klienta. Warto tutaj dodać, iż do takich organów nie należą – jak się powszechnie zwykło uważać wyłącznie sądy. Jak widać częsta fraza powtarzana przez prawników, że „w ich zawodzie najważniejsza jest kolejność” ma w sobie bardzo dużo prawdy. Kolejnym krokiem jest analiza sprawy przez adwokata. Zapoznaje się on wówczas ze stanem faktycznym oraz ustala dalsze działanie jakie zostaną podjęte. Po tym jak akta sprawy zostaną już przeanalizowane następuje wypracowanie wspólnego stanowiska wraz z Klientem.

Praca za biurkiem

Oczywiście końcowe stanowisko, które będzie prezentował adwokat jest ściśle związane ze sprawą jaką prowadzi. Inne stanowiska prezentowane są w sprawach z zakresu prawa karnego a inne w przypadku sporów na gruncie prawa cywilnego.Tutaj dochodzimy do kwestii reprezentowania Klienta przed właściwym organem. Co ciekawe w telewizji właśnie tej czynności poświęca się najwięcej miejsca (nic dziwnego – kogo by interesował prawnik ślęczący całymi dniami nad dokumentami?). W rzeczywistości jednak ta forma pracy jest najmniej czasochłonnym zajęciem w całym rozkładzie zawodowego dnia prawnika. Rozprawy trwają zwykle nie dłużej niż od godziny do trzech i wyznaczane są w przerwach kilkumiesięcznych.

Mowa końcowa

W programach telewizyjnych sporo uwagi poświęca się także mowom końcowym. W życiu realnym jednak nie mają one aż tak dużego znaczenia. Sąd bowiem w znacznej mierze opiera się na zgromadzonych w toku postępowania dowodach. Jednak należy przyznać, że ładna mowa końcowa z pewnością może być wartościowym zwieńczeniem prezentowanego przez adwokata stanowiska. Po tym jak Sąd wyda orzeczenie, stronom przysługuje odwołanie od ogłoszonej decyzji. Jeśli Klient zechce takie odwołanie złożyć to zadaniem prawnika jest sporządzenie jego treści w taki sposób, aby w jak największym stopniu uzyskać wygraną.

Rzecz jasna nie jest to zadanie proste. Reasumując jak widać praca adwokata nie polega jedynie na tym co często pokazuje nam telewizja na szklanym ekranie. Emocje w tym zawodzie nie są dobrym doradcą i najlepiej sprawdzają się tutaj te osoby, które potrafią zachować zimną krew w różnych sytuacjach. Do tego należy dodać, że dobry adwokat to również osoba bardzo dokładna i co ważne – nastawiona na ciągły rozwój.

Podsumowanie

Oto bowiem przepisy prawne zmieniają się niemalże z dnia na dzień i każda osoba zajmująca się poradnictwem prawnym musi za tymi zmianami na bieżąco podążać. Jednak mimo wszystko taka droga zawodowa może być pociągająca dla wielu osób, szczególnie, że zarobki w tym sektorze są bardzo atrakcyjne.